diabetesmagazijn-JPEG.jpg

Metabolik Cerrahi

Hastanede Yatış Süresi
3 Gün
İyileşme Süresi
2 Hafta
Operasyon Süresi
1-2 Saat
Anestezi Şekli
Genel Anestezi
Şehirde Kalış Süresi
7-10 Gün

Halk arasında diyabet ya da şeker ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahi hem diyabetin hem de obezitenin aynı anda kontrol altına alınabilmesini sağlayan ameliyatları içermektedir. Metabolik cerrahi sayesinde vücutta üretilen fakat etki göstermeyen insülinin kullanılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda, diyabet nedeniyle ortaya çıkan diğer hastalıkların da iyileştirilmesi ile hastaların yaşam süreleri uzamakta ve hayat kaliteleri artmaktadır.

Varlık 46.png

Kimler İçin Uygundur?

Metabolik cerrahi tüm diyabet türleri için uygun değildir. Tip I diyabete sahip olan hastalara bu ameliyatların etkisi yoktur. Metabolik cerrahi operasyonundan yararlanmak için vücudun az miktarda da olsa insülin üretmesi gerekmektedir.

 

Şeker hastalarının çoğunluğunu oluşturan Tip II diyabet hastaları ise metabolik cerrahi için en uygun adaylardır. Ancak hasta Tip II diyabet de olsa pankreastaki insülin seviyesini ölçmek gerekir çünkü 10 yılı aşkın Tip II diyabet hastası kişilerin pankreaslarındaki insülin üretimi azalmış olabilir. Bunun için C-peptid seviyesine kan tahlili ile bakılır. Ek olarak aşağıdaki testlerin de belirli aralıklarda olması gerekir.

 

Ek olarak aşağıdaki testlerin de belirli aralıklarda olması gerekir.

 • Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği, körlük, bacaklarda iyileşmeyen yaraların gelişmemiş olması,

 • HbA1c’nin 7 değerinin üzerinde olması,

 • C peptid seviyesinin normal olması,

 • İnsülin direnci testi (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance=HOMA-IR) sonucunun yüksek olması.

Ayrıca, vücut kitle indeksi (Body Mass Indeks=BMI) 30 üzerinde olan hastalar şeker hastası olmasalar da kilo vermek için bu ameliyat tekniğini tercih edebilirler.

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Örneğin 1.70 m boyunda ve 65 kg ağrılığında bir insanın vücut kitle indeks 65 ÷ (1.70*1.70) = 22,5 kg/m² olarak hesaplanır.

 

Tıbbi sınıflamada vücut kitle indeksi:

 • 18.5 – 25 kg/m² arasında olanlar normal kilolu,

 • 25 – 30 kg/m² arasında olanlar fazla kilolu,

 • 30 – 40 kg/m² arasında olanlar obez,

 • 40 kg/m²’nin üzerinde olanlar ise morbid obez olarak adlandırılır.

Metabolik Cerrahi (Şeker Hastalığı Ameliyatı) Öncesi Hangi Tetkikler Yapılır?

Ameliyat öncesi her hastaya aşağıdaki testler ve tetkikler uygulanır;

 • Kan biyokimya testleri,

 • Hemogram,

 • Hormon testleri,

 • Hepatit testleri,

 • Tüm karın ultrasonu,

 • Mide endoskopi (anestezi uzmanı ile beraber),

 • EKG (ElektroKardiyoGrafi-kalp grafisi),

 • Akciğer grafisi,

 • Akciğer solunum testi,

 • İhtiyaç halinde efor testi ve EKO (EkoKardiyoGrafi)

Bütün bu testler ardından Anestezi, Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları ve Endokrin uzmanlarınca gerekli muayene ve incelemeler yapılır. Bu incelemeler sonucunda öncelikle hastanın kilo almasına neden olabilecek altta yatan başka bir hastalık olup olmadığına bakılır. Eğer böyle bir hastalık yoksa hasta her ameliyat olacak hasta gibi anestezi yönünden incelenir, ameliyata bir engel olup olmadığına bakılır. İlgili uzmanlar gerekirse ameliyat öncesi uygulanacak tedaviler hakkında önerilerde bulunur. Bu sayede ameliyat esnasında ve sonrasında oluşabilecek sorunlar en aza indirgenmiş olur.

Şeker Hastalığı Ameliyatı (Transit Bipartisyon) Nasıl Yapılır?

Günümüzde, gelişen tıp sayesinde metabolik cerrahi operasyonları kapalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Genellikle 4-6 arası küçük kesi açılarak gerçekleştirilen operasyon, diğer obezite cerrahisi tekniklerine benzer şekilde; mideye müdahalede bulunup iştahı azaltarak gıda alımını kısıtlamak ve ilave olarak gıdaların ince bağırsağın son kısmına daha hızlı ulaşmasını sağlayacak kestirme yollar oluşturmak için yapılır.

Amaç mide yolunda emilimi bozarak besin tüketimini sınırlamaktır. Metabolik cerrahi ameliyatı, mide hacminin sınırlandırılması ile başlar. Bunun için mide hacminin ortalama olarak %70’i işlevsiz hale getirilir. Midenin işlevsiz hale gelen kısmı, iştahın artmasını sağlayan özel bir hormonun da salgı bölgesidir. Geride kalan mide kütlesi kesi noktalarından zımbalanarak kapatılır ve böylece kaçak riskinin önüne geçilir.

Ameliyatın ikinci kısmında ise ince bağırsak aşağıya yakın bir yerden işaretlenir, daha yukarıdan ise kesilir ve ayrılan parçanın alt ucu getirilerek tüp mideye bağlanır. Ayrılan üst parça ise ince bağırsağın önceden işaretlenmiş yerinden ikinci bir yol olarak bağlanır. Böylece anüse doğru yaklaştıkça birleşen ancak üst tarafı birbirinden oldukça uzak, iki farklı bağırsak yolu oluşturulmuş olur. Bu sayede besinlerin 1/3’ü normal yoldan geçmeye devam ederken, 2/3’ü ise mideye bağlanan ince bağırsak bölümünden geçer.


Operasyon sonunda hem mide küçültülmüş olur hem de küçülen mide daha aşağıda bir yerden ince bağırsağa bağlanır, dolayısı ile emilim yapılan ince barsak mesafesi kısalmış olur. 

Ameliyat Sonrası

 • Besin tüketim miktarı %50-80 arasında azalır,

 • Tüketilen besinlerin ortalama %60’ı yeni bağırsak yolundan, %40’ı da eski bağırsak yolundan hareket eder. İki farklı yoldan besin geçişi olması sindirimi hızlandırırken aynı zamanda kana karışan şeker miktarını azaltır. Böylece insülin salgısını artıran alt bağırsak parçasına hızlı besin geçişi insülin hormonu miktarını artırır.

Transit Bipartisyon ameliyatının temel amacı olan şeker hastalığının tamamen oradan kaldırılması bu bağırsak akış şeması ile kolayca gerçekleştirilmektedir.

Transit Bipartisyon Ameliyatı Avantajları

Transit Bipartisyon ameliyat tekniği, diğer tüm sindirim sistemi ameliyat tekniklerinden sonra geliştirildiğinden birçok avantaja sahiptir. Transit Bipartisyon ameliyatı uygun adaylara uygulandığında:

 • Vitamin ve mineral eksikliklerine dair sorunlar 6–8 ay boyunca devam etmekle beraber, sonrasında düzenli vitamin veya mineral takviyesi alınmasına gerek kalmaz.

 • Sindirim sisteminin mide dışındaki hiçbir parçası atıl hale getirilmemektedir. Bu da uzun vadede sonucun sağlıklı bir insana oldukça yakın olmasını sağlamaktadır.

 • Diğer sindirim sistemi ameliyatlarından sonra artan kandaki hemoglobin değeri, Transit Bipartisyon ameliyatından sonra normale oldukça yakın seyreder.

 • Kapalı ameliyat yöntemi uygulaması ve minimal cerrahi kesilerin yapılıyor olması hastanede yatış ve iyileşme sürelerini oldukça kısaltır.

Metabolik cerrahinin genel olarak dezavantajlarından bahsetmek zor olsa da hastanın yaşam tarzına bağlı olarak 5–8 yıllık süreç sonunda hafif kilo alımına meyil gösterebileceği göz ardı edilmemelidir. Diyet ve egzersiz programları ile bu sorun da ortadan kaldırılabilir.

Şeker Hastalığından Korunmak Mümkün mü?

Şeker hastalarının %10’undan azını oluşturan ve doğuştan insülin yokluğu olan Tip I şeker hastaları için günümüzde kabul edilebilir oranda başarı sağlayan ve hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. İnsülin hormonunu üreten pankreas adacık hücreleri nakli veya pankreas nakli gibi yöntemler düşük başarı oranlarına sahiptir. Hastaların %90’dan fazlasını oluşturan Tip II şeker hastalarının ise yakın yıllara kadar ağızdan alınan ilaçlar veya insülin iğnelerini kullanmaktan başka çareleri yoktu. Ancak, son 10 yılda cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler bu hastalıktan tamamen kurtulmayı mümkün hale getirdi.

Varlık 46.png

Metabolik cerrahi, Tip II diyabette kesin çözüm müdür?


Tip II diyabet hastalarının ömür boyu ilaç tedavisi, insülin takviyesi, diyet ve egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Fakat uzun yıllar boyunca çoğu hasta bu kurallara uyamamaktadır. Sürekli ve düzenli tedavi hastaların yaşam kalitelerini düşürür. Büyük oranda başarı sağlanan metabolik cerrahi yöntemleri hastadan hastaya farklı sonuçlar ortaya çıkarmakla beraber çoğu hasta ameliyatın ardından insülin takviyesini tamamen bırakabilmektedir. Bazı hastalarda ise ameliyat sonrası kullanılan ilaç dozları büyük oranda azaltılmasına rağmen medikal tedaviye devam edilmesi gerekir. Bu hastalarda ise ameliyat sonrası kilo kaybı sağlanarak olası hastalıkların önüne geçilir ve kan şekeri kontrol altında tutulabilir.
Metabolik cerrahi operasyonundan sonra hastaların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?


Bu operasyonlar çoğu diyabet hastasında etkili sonuçlar verse de başarı oranını artırmak amacıyla hastaların da yaşam tarzlarında ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapması gerekmektedir. Aynı zamanda psikolojik etkileri de olan bu süreçte diyetisyen ve genel cerrahi uzmanlarının yanı sıra psikolojik yardım alınmasında da fayda vardır.
Ameliyat sonrasında hastalar ne kadar süre içinde iyileşir?


Hastalar ameliyattan sonraki 2-3 gün yalnızca sıvı gıdalarla beslenmektedir. Ortalama 4-5 gün içinde hastaneden taburcu olan hastalar masa başı bir işte çalışıyorlarsa ilk haftadan sonra işlerinin başına dönebilirler. 1. aydan itibaren ise günlük hayatlarına tamamen dönebilen hastalar yaklaşık 2 yıl doktor kontrolünde bulunmalıdır.
Kimler metabolik cerrahi ameliyatı olamaz?


Tip II diyabet hastalarına uygulanan metabolik cerrahi operasyonlardan bazı hasta grupları yararlanamamaktadır. Vücut kitle indeksi 30’un altında olan kişiler, pankreasında yeterince insülin olmayanlar, ağır psikiyatrik hastalığı olanlar ve şeker hastalığına bağlı organ fonksiyon kayıpları olan hastalara metabolik cerrahi ameliyatı uygulanamamaktadır.
Metabolik cerrahi için yaş sınırı var mıdır?


Metabolik cerrahi için kesin yaş sınırı olmamakla birlikte 18 ile 60 yaşları arasında bu ameliyatlar yapılmaktadır.
Ameliyat kaç saat sürer?


Ortalama 1,5 saat sürmektedir. Operasyonun süresi anesteziye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Doktor kontrolleri ne zaman yapılır?


Şeker ameliyatından sonra doktor ve diyetisyen kontrolleri, ameliyattan sonraki 15. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. aylarda yapılmaktadır.
Ne zaman hamile kalınabilir?


Hamilelikte anne karnında bebeğin beslenmesi ve annenin sağlığı için yeterli beslenme çok önemlidir. Şeker ameliyatından sonra alınan besin sınırlanacağı için vitamin mineral eksiklikleri görülebilir. Bu süreç anneyi de bebeği de olumsuz etkileyeceği için ameliyattan en erken 1 sene sonra hamile kalınması uygundur.
Emziren kadınlar ameliyat olabilir mi?


Doğumdan sonra en az ilk 6 ay bebek, ek gıdaya geçene kadar şeker ameliyatı önerilmez. Emzirme sırasında bebeğin ve annenin ihtiyacı olan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller yeterli miktarda alınması gerektiğinden, emziren annelerin metabolik cerrahi geçirmesi uygun değildir. Bebeğin anne sütüne ihtiyacı azaldığı zaman yapılan tetkiklerde herhangi bir engel görülmediği takdirde şeker ameliyatı uygulanabilir.
Yurt dışından gelen hastalar için ameliyat süreci nasıl işler?


Hastaların mümkünse geldikleri gün, değilse ertesi gün ameliyat için gerekli tahlil ve tetkikleri yapılır. Bu tahlil ve tetkikler sonucunda ameliyata engel bir durum yoksa ertesi gün ameliyatları planlanır. Ortalama 1-2 saat süren ameliyat sonrası 3 gün hastanede kalınır. Hasta 2 gün sonra yapılacak son kontrolüne kadar otelde konaklar ve son kontrolü ardından ülkesine yolcu edilir.
Obezite ameliyatı sonrası ne zaman spor yapabilirim?


Mide küçültme ameliyatı olup taburcu olduktan sonra hemen yürüyüşlere başlamakta bir sakınca yoktur. 2 ay sonra kademeli olarak sporun dozu ve yoğunluğu artırılabilir. Unutmayın her hastanın iyileşme süreci diğer hastalara göre biraz farklıdır. İyileşme sürecinde sizi rahatsız hissettiren hareketlerden kaçınmalısınız.
Obezite ameliyatı sonrası vitamin kullanılır mı?


Obezite cerrahisi sonrası vitamin kullanımı oldukça önemlidir. Özellikle ilk 6 ay, hastaların gerekli vitaminleri, doktorlarının önerdiği şekilde kullanılması gerekir.

Varlık 46.png

Sürece bakalım: Sırada ne var?

wt çizgi.png
shining-fildişi_1.png

İlk

Temas

Daha ilk temasta durumunuzu derinlemesine keşfedeceğiz ve güzelliğe giden yolu planlamaya başlayacağız.

shining-fildişi_1.png

Doktor Seçimi

Özel ihtiyaçlarınız için sizi alanlarının en iyi doktorları ile buluşturacağız.

shining-fildişi_1.png

Seyahat
Planlama

Seyahatinizi planlamanıza yardımcı olacağız ve şehir turları hakkında size tavsiyelerde bulunacağız.

shining-fildişi_1.png

Ulaşım ve Transfer

Operasyon planınıza göre sizin için en uygun tarihte İstanbul’a uçacaksınız. O andan itibaren transferleriniz ve randevularınız bizim tarafımızdan organize edilecek.

shining-fildişi_1.png

Operasyon Günü

Operasyon tarihinde güzelliğinizi ortaya çıkarmak için doğru ellerde olacaksınız.

shining-fildişi_1.png

Eve

Dönüş

Operasyon sonrası hazır olduğunuzda yeni hayatınızın tadını çıkarmak için evinize geri döneceksiniz!